CROP accountants & adviseurs samen met ibanXS aan de slag met Open Banking / PSD2

blog image
  • English translation at the bottom

Het gerenommeerde accountantskantoor CROP, wat sinds 1965 al ondernemers ondersteunt zodat zij tijd en energie overhouden om te ondernemen, gaat Open Banking / PSD2 bankconnecties inzetten om hun dienstverlening nog efficiënter en op een nog hoger peil te brengen. CROP gaat de bankconnecties van ibanXS inzetten voor de wettelijke controle opdrachten. Via een API zorgt ibanXS ervoor dat CROP rechtstreeks van banken cliëntgegevens ontvangt in de audit dashboards. Hiermee worden ondernemers nog beter geholpen en verder ontzorgd.  

Team CROP & ibanXS tijdens de bezegeling van het partnerschap.
Van links naar rechts: Timothy Vissers – IT Auditor en Accountant CROP, Sandor Kemper – Director IT Audit CROP, Edy Bruinooge – CCO ibanXS en Pavlos Anastasiadis – IT Auditor CROP.

Sandor Kemper, Director IT-Audit CROP: Deze nieuwe innovatieve feature, die wij zelf hebben ontwikkeld en bedacht, gaat echt het verschil maken bij de audits die wij voor onze klanten moeten uitvoeren. De fijne samenwerking met het team van ibanXS maakt het voor ons eenvoudig om dit snel naar de markt te brengen. De mensen maken CROP, zeggen wij hier altijd. Daar komen nu dus ook de mensen van ibanXS bij. Ook de eenvoudige integratie met en goede ondersteuning van ibanXS helpen enorm. We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet, onze klanten zullen hier de vruchten van plukken en daar doen we het voor!

Edy Bruinooge, Co-Founder en CCO ibanXS: Toen wij in gesprek kwamen voelden we al heel snel de goede klik tussen CROP en ibanXS. Door het inzetten van onze bankconnecties bij de kernactiviteit van accountants, blijkt maar weer dat Open Banking vele en hele goede use-cases heeft. Alle lof gaat naar Sandor en zijn team die dit uitgedacht hebben. Wij bij ibanXS zijn erg blij dat wij al die klanten van CROP verder kunnen ontzorgen bij de wettelijke jaarrekeningcontroles die uitgevoerd moeten worden. Klanten van onze partners bedienen is voor ons enorm eervol en we zijn dan ook dankbaar dat we dit samen met CROP mogen doen. En nu aan de slag!

  • English translation:

CROP accountants & advisers joins forces with ibanXS on Open Banking / PSD2

Renowned accountancy firm CROP, which has been supporting entrepreneurs since 1965 so that they have time and energy to do business, is going to deploy Open Banking / PSD2 bank connections to make their services even more efficient and of an even higher standard. CROP will use ibanXS’s bank connections for statutory audit assignments. Through an API, ibanXS ensures that CROP receives client data directly from banks in its audit dashboards. This will further help and relieve entrepreneurs.  

Sandor Kemper, Director IT-Audit CROP: This new innovative feature, which we have developed and devised ourselves, will really make a difference in the audits we have to perform for our clients. The fine cooperation with the team at ibanXS makes it easy for us to bring this to market quickly. The people make CROP, we always say here. So now that also includes the people of ibanXS. The easy integration with and good support from ibanXS also help enormously. We are looking forward to the future with confidence, our clients will benefit from this and that is what we do it for!

Edy Bruinooge, Co-Founder and CCO ibanXS: When we started talking, we very quickly felt the good click between CROP and ibanXS. Leveraging our banking connections in the core business of accountants, it just goes to show that Open Banking has many and very good use cases. All praise goes to Sandor and his team who figured this out. We at ibanXS are very happy to be able to further unburden all those clients of CROP with the statutory annual audits that need to be carried out. Serving clients of our partners is hugely honourable for us and we are grateful to be able to do this together with CROP. And now let’s get to work!