Split~Vision kiest voor de bankkopppelingen van ibanXS

blog image
  • English translation at the bottom

Split~Vision adviseert organisaties bij het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding. GoverMaxx, het state-of-the-art platform van Split~Vision, beheert ruwe data en vertaalt deze naar bruikbare informatie. Waardoor clienten van Split~Vision hun klanten sneller en beter van dienst kunnen zijn; hun processen eenvoudiger kunnen aanpassen, beter overzicht kunnen houden op wat er speelt en hun eigen organisatie doorlopend slimmer kunnen inrichten. 

Robbert Bliek, Managing Director Split~Vision: “Middels de samenwerking met ibanXS kan onze Finance Module binnen het GoverMaxx platform nu financiële koppelingen realiseren met meer dan 2000 banken binnen Europa. Veilig, eenvoudig en conform de laatste internationale standaarden. We danken ibanXS voor het getoonde vertrouwen in ons GoverMaxx platform en kijken uit naar een succesvolle en vruchtbare samenwerking!”

Edy Bruinooge, CCO ibanXS: “De technische integratie door de kanjers van Split~Vision is nog nooit zo snel en soepel uitgevoerd. Het toont aan dat Split~Vision, met haar No Coding platform GoverMaxx, niet alleen van wanten weet, maar bovenal stuk voor stuk uit specialisten bestaat die hun vak verstaan. Met deze samenwerking zullen de klanten van Split~Vision de echte winnaars zijn!”

Van links naar rechts: Robbert Bliek en Marloes Rutten van Split~Vision en Edy Bruinooge van ibanXS
  • English translation:

Split~Vision chooses the bank connections of ibanXS

Split~Vision advises organisations in putting and keeping their information management in order. GoverMaxx, Split~Vision’s state-of-the-art platform, manages raw data and translates it into usable information. As a result, Split~Vision’s clients can serve their customers faster and better; adapt their processes more easily, keep a better overview of what is going on and organise their own organisation smarter on a continuous basis.

Robbert Bliek, Managing Director Split~Vision: “Through the cooperation with ibanXS, our Finance Module within the GoverMaxx platform can now realise financial links with more than 2,000 banks within Europe. Safe, simple and compliant with the latest international standards. We thank ibanXS for the trust shown in our GoverMaxx platform and look forward to a successful and fruitful collaboration!”

Edy Bruinooge, CCO ibanXS: “The technical integration by the juggernauts at Split~Vision has never been carried out so quickly and smoothly. It shows that Split~Vision, with its No Coding platform GoverMaxx, not only knows their stuff, but above all consists of specialists who know their business. With this cooperation, Split~Vision’s customers will be the real winners!”